Vannføring og vannstand – viktig å følge med på

Drammenselva v/Mjøndalen bru: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0012.00534.000/

Sandvikselva v/Bjørnegårdsvingen: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0008.00002.000/

Numedalslågen v/Holmsfoss: http://www.brufoss.no/index.php/nyheter/vannforing-for-holmfos

Vorma v/Ertesekken http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0002.00197.000/

 

Å følge med på vannføringen i de forskjellige elvene er viktig da det påvirker fisket i stor grad. Både oppgangen av fisk, hvor fisken velger å oppholde seg og hvilke fiskeplasser du som sportsfisker bør velge er avhengig av hvilken vannføring det er. De fleste elver og fiskeplasser har ofte en «idealvannføring», som det lønner seg å kjenne til.  Og det er også grenser på hvor mye vann det kan være før elva ikke lenger er fiskbar. I tillegg kan det være flere vandringshindre som fisken bare kan komme seg forbi på bestemte vannstander. Enkelte elver blir raskt grumsete ved vannstandsøkning. Men vannstandsendringer vil ofte på et tidspunkt gi et ekstraordinært godt fiske. Så det å følge med på vannføringen i de forskjellige elvene er altså både et redskap til å planlegge fisketurene, til å treffe riktig tidspunkt for å besøke de forskjellige plassene og til redskapsvalg og taktikk.

 

Standarden for å måle vannføring er m3 – kubikk pr sekund. Dvs at ved 100 kubikks vannføring renner det 100 kubikk med vann forbi hvert eneste sekund. Og en kubikk er altså 1x1x1 meter – tusen liter vann og ca et tonn avhengig av vannets renhetsgrad og temperatur.  Normalvannføringen til store elver som Glomma og Drammenselva ligger på 200-500 kubikk, mens småelver som Lierelva, Sandvikselva og Akerselva  ofte ligger på noen få kubikk. Noen uregulerte elver varierer noe voldsomt, eks varierte vannstanden i Tovdalselva på Sørlandet i løpet av fiskesesongen 2015 fra 8 kubikk til 700 kubikk. Regulerte elver har ikke så ekstreme utslag. Her kan det være satt en minstevannføring og når det regner kan store deler av vannet blir samlet opp i magasinene oppover i vanndraget fremfor å gi økt vannstand i selve elva.

 

Vannføring viser mengden vann som passerer og måles i kubikk.

Vannstand viser hvor høyt vannet står og måles i moh – meter over havet.

 

 

Derfor er det også viktig for elvefiskeren å følge med på vannstanden i de store innsjøene i vassdraget man fisker i. Vannstanden gir oss et grunnlag for å kunne forutse hvordan vannføringen i vassdraget blir utover i sesongen. Enkelte steder måles også vannstanden i rennende vann. I regulerte vassdrag er det viktig å huske at høyden på de justerbare demningene – og dermed også hvor høy vannstanden er – i stor grad påvirker strømmen i elva. Om vannstanden øker uten at vannføringen gjør det blir det naturligvis mindre fart i elva. Vannstand måles i meter over havet (moh) og man bruker standarden fra 1954 som referanse. Det er naturligvis viktig å kjenne til normalverdien for at tallene skal vise om det er lav, normal eller høy vannstand.

 

På Norges vassdrag- og energi verks hjemmesider finner man en fin oversikt (http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/ ) over målestasjonene med sanntidsvannføring rundt omkring i landet.  Og de aller fleste vannføringsoversikter på diverse lakseelvers hjemmesider linker til de samme målestasjonene. Ellers finnes det masse oversikter på nett – både over vannføring og vannstand – laget av kraftselskaper, brukseierforeninger o.l. :

 

Vannføring og vannstander i utvalgte vassdrag:

 

Østlandet:

 

Drammenselva v/Mjøndalen bru: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0012.00534.000/

Kommentarer: Ved vannstander over 500 kubikk kan det se ut til at laksen har problemer med å komme seg opp Hellefossen. Det kommer også litt an på om hvilken sektor de slipper mest vann gjennom på demningen ved Hellefossen.

 

Sandvikselva v/Bjørnegårdsvingen: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0008.00002.000/

 

Begnavassdraget: http://begna.no/vannstand.asp

 

Glommavassdraget: http://www.glb.no/Vannstander/tabid/1803/Default.aspx

 

Vorma v/Ertesekken http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0002.00197.000/

 

Numedalslågen v/Holmsfoss: http://www.brufoss.no/index.php/nyheter/vannforing-for-holmfoss

Kommentarer: I Hoggtveita – fossen nedenfor Stubben, stopper laksen opp på vannstander mellom 140 og 300 kubikk. Er det mer eller mindre klarer laksen å passere.

 

Sørlandet:

 

Otra, Mandal og Arendalsvassdraget:  http://www.ae.no/virksomhet/vannkraft/vannforing/

Tovdalselva: http://www2.nve.no/h/hd/plotreal/Q/0020.00003.000/index.html

 

Nordland:

Beiarelva: http://www.tronesgrunneierlag.no/Vannmengde.html

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *