Neselva – en idyllisk liten sjø-ørretelv i Asker

Neselva er en idyllisk liten elv i Asker som går for å være en god sjøørret-elv.  Elva er en typisk flomelv og med et lite nedslagsfelt går elva fort ned igjen etter flom. De som fisker mye der anbefaler naturligvis at man kommer dit i flomperioder, og man fisker i hovedsak med mark eller små spinnere. Jeg har ikke sett noen steder som egner seg godt for fluefiske, men har foreløpig bare utforsket deler av elva. I tillegg til sjø-ørret og litt laks virker det som om det er store mengder brunørret i der.

bilde

Det er observert laks helt oppe i de øverste delene av den 4,2 km lange anadrome sonen, men tettheten av laks skal være størst lenger ned i vassdraget ved Ringnes-Nesbru.

Med et nedslagsfelt på kun 21 km2 uten større innsjøer synker vannstanden raskt etter flomperioder forårsaket av regn. På det laveste kan sommervannføringen være helt nede i 100 liter pr sekund (0,1 kubikk)

Silje laks36 011

Størrelsen på sjø-ørreten som vandrer opp for å gyte er i hovedsak 35-55cm.  Så denne kilosørreten på 45 cm er akkurat middels lengdemessig.

a3

Øverst i den anadrome sonen er det flere hurtigrennende strykpartier med stein og grusbunn, mens nedre deler, og spesielt nederste kilometeren, er roligflytende med sand- og mudderbunn.

Neselva aure 037

 

For informasjon om fiskekort og kart over elva se Asker JFF : http://www.njff.no/akershus/asker/Sider/Fiskekort-for-Asker-og-Nes-Elven.aspx

 

Interessante forskningsrappoerer og lignende om Nesleva: http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Milj%C3%B8%20og%20klima/Rapporter/Rapport%201-1999%20Registrering%20av%20sj%C3%B8%C3%B8rretvassdrag%20i%20Oslo%20og%20Akershus,%201996-97.pdf

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *